Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Velja za vsebino objavljeno na spletnih mestih spodnjih domen in njihovih pod-domen:

  • modna-punca.si 

(v nadaljevanju spletno mesto).

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Progres ing d. o. o. (v nadaljevanju podjetje), s sedežem na Sernčevi ulici 8 v Mariboru, nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami (besedila, fotografije, avdio-video posnetki, aplikacije) objavljenimi na spletnih mestih, zato je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, predelovanje in/ali razširjanje vsebine ali kateregakoli dela vsebine v komercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja izrecno prepovedano.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih mest.

Podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom. Podjetje se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi (fizični ali pravni) osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za podjetje opravljajo določene storitve, bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so brezpogojno potrebni za izvedbo njihove storitve.

Odgovornost podjetja Proges ing d.o.o.

Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih mestih, s čimer ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. Podjetje, avtorji vsebin na spletnih mestih in ustvarjalci/izdelovalci spletnih mest ne prevzemajo odgovornosti za brezpogojno točnost navedenih informacij in s tem za morebitno škodo, izgubljeni dobiček in/ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo uporabnik ali uporabnica utrpel/-a zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oz. motenega delovanja le-tega.

Notranje in zunanje hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta modna-punca.si onemogoča popoln nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave s tega spletnega mesta, zato podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav oziroma ki jih vzdržujejo tretje stranke. Uporabniki in uporabnice so sami odgovorni za ustrezno in učinkovito zaščito pred nevarnostmi, ki prežijo nanje ob brskanju po spletu.

Neupoštevanje določb Pravnega obvestila

Podjetje in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih mestih, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V primeru zlorabe vsebin spletnega mesta ali spletnega mesta samega oziroma v primeru kršenja vsakokrat veljavne zakonodaje bo podjetje storilce kazensko ovadilo.